Hastestengte veg

posted in: Bilder, Nyheter | 0

Under anleggsarbeidene for å bygge ny bru fra Sluppen til Oslovegen, raste en steinblokk ut. Entreprenøren mente det var fare for flere ras og stengte veg-forbindelsen. Dette førte til en del frustrerte bilister som skulle over sluppen bru.